Blogg

Jag vet inte riktigt vad de går på när de skall anställa en säljcoach, men det verkar som att man skall kunna få igång ett samtal med mer eller mindre vem som helst och övertyga om att det finns substans bakom vad man säger. Kanske handlar det om att sälja in en känsla och inte så mycket en sak eller tjänst. Ifall man kan sälja in det till de anställda kommer säkert många prestera bättre än de gjort innan och då funkar ju poängen med en säljcoach perfekt. Jag vet inte hur man skall tänka när det kommer till egenskaper, men jag tror nog man kan lära sig det mesta även om man har fallenhet för olika saker och ting i livet. En säljcoach är nog bra när det gäller försäljning dock.

Blogg

Att stå i kö är ingenting som jag uppskattar direkt. Jag vet egentligen inte om det finns någon som tycker om att stå i kö, men framförallt tycker jag det är jobbigt när det gäller tandvård. Det känns alltid som ett ganska stort steg att boka tid hos tandläkaren och ifall man inte kan få komma dit snabbt är det som att man går och oroar sig i veckor innan det blir dags. Jag vet inte riktigt hur man skall göra för att bli av med sin rädsla för tandvården, men det är ju knappast någonting som är unikt för mig.

Att kunna få söka sig till en klinik för tandvård är en stor tillgång för ens välbefinnande. Utan tandvård och läkare kan ett samhälle få en hel del problem som följd, och man tänker inte alltid på hur viktigt det är att tandvård och sådant fungerar som det skall. Jag har fått en tandläkare som behandlar hela vår familj och det känns alltid tryggt att komma dit. Dessutom vet dom om att jag inte tycker om att vänta på tid så jag får ofta tider med kort varsel. För mig är det bättre att boka om andra saker i vardagen än att gå och vänta på en tid som ligger långt i framtiden. Tandvård har faktiskt blivit lite av en grundpelare i rutinerna under året och nu skulle jag inte våga gå utan tandvård någon längre tid. Uppsök stadens tandvård omedelbart om du skulle oroa dig för tänderna är min rekommendation.

Blogg

Det finns tillfällen då kommunikationsvägarna i mångt och mycket är utslagna. Det kan handla om sociala situationer som gör att man inte har möjlighet att föra vidare information, eller katastrofer som begränsat tillgången till el, telefon och internet. Även i dessa situationer, och kanske i synnerhet då, behöver man hitta sätt att skicka krismail och information till andra. Synen på vad som är kris och inte är relativt godtyckligt, men generellt sätt handlar det om att man är i svårigheter som person eller att tekniken inte kan föra fram de fakta man vill förmedla.